بازدید کننده میهمان، خوش آمديد!      امروز 30 تير ماه ، 1396
 

اهداف انجمن

عضویت و همکاری

 اعضای هیات موسس و مديره


مجلات مرتبط

انجمن های مرتبط

 جستجو در کنفرانس ها


اساتيد و محققين

معرفي دانشجويان

اعضای جدید انجمن


آرشیو کنفرانس ها

شاخه های دانشجویی


واژه گزینی
مناسب ترین واژه معادل Power Spectral Density چیست؟

چگالی طیفی توان
چگالی طیف توان
چگالی توان طیفی
چگالی توان طیفنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء 49

 
اعضای هیات موسس و هیات مدیره
 

اعضای هیات موسس:

ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
1 آقايي زاده ظروفي رضا دانشيار دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه تهران zoroofi@ut.ac.ir
2 ابریشمی مقدم حمید دانشيار دانشکده مهندسي برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی moghadam@saba.kntu.ac.ir
3 سلطانیان زاده حمید استاد دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه تهران hszadeh@ut.ac.ir
4 فائز کریم استاد دانشکده مهندسي برق، دانشگاه امیر کبیر faez@aut.ac.ir
5 فتحی محمود دانشیار دانشکده مهندسي کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت mahfathy@iust.ac.ir
6 فاطمی زاده عمادالدین استادیار دانشکده مهندسي برق، دانشگاه صنعتی شریف fatemizadeh@sharif.edu
7 کبیر احسان اله استاد دانشکده فنی و مهندسي، دانشگاه تربیت مدرس kabir@modares.ac.ir
8 لوکس کارو استاد دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه تهران  lucas@ipm.ir
9 مشیری بهزاد استاد دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه تهران moshiri@ut.ac.ir
10 نجار اعرابی بابک دانشیار دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه تهران araabi@ut.ac.irاعضای دوره اول هیات مدیره:

ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
1 سلطانیان زاده حمید رئیس hszadeh@ut.ac.ir
2 ابریشمی مقدم حمید نایب رئیس moghadam@saba.kntu.ac.ir
3 معین محمد شهرام خزانه دار moin@itrc.ac.ir
4 خلیلی خلیل هیات مدیره kkhalili@birjand.ac.ir
5 جم زاد منصور هیات مدیره jamzad@sharif.edu
6 آقا گلزاده علی هیات مدیره aghagol@tabrizu.ac.ir
7 کنگرلو کاوه هیات مدیره kangarloo@iauctb.ac.ir
8 معلم پیمان بازرس p_moallem@eng.ui.ac.ir
9 حسین زاده غلامعلی بازرس Ghzadeh@ut.ac.irاعضای دوره دوم هیات مدیره:

ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
1 سلطانیان زاده حمید رئیس hszadeh@ut.ac.ir
2 ابریشمی مقدم حمید نایب رئیس moghadam@saba.kntu.ac.ir
3 فاطمی زاده عمادالدین خزانه دار fatemizadeh@sharif.edu
4 فتحی محمود هیات مدیره mahfathy@iust.ac.ir
5 سریانی محسن هیات مدیره soryani@iust.ac.ir
6 امیرفتاحی رسول هیات مدیره fattahi@cc.iut.ac.ir
7 کنگرلو کاوه هیات مدیره kangarloo@iauctb.ac.ir
8 موافقی امیر بازرس
9 کبیری پیمان بازرس peyman.kabiri@iust.ac.irاعضای دوره سوم هیات مدیره:

ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
1 سریانی محسن رئیس soryani@iust.ac.ir
2 ترکمنی آذر فرح نایب رئیس f-torkamani@sbu.ac.ir
3 آسمانی داوود هیات مدیره asemani@eetd.kntu.ac.ir
4 موافقی امیر هیات مدیره
5 نوریان سعید خزانه دار saeednourian@gmail.com
6 اکبری زاده
غلامرضا هیات مدیره g.akbari@scu.ac.ir
7 جم زاد
منصور هیات مدیره jamzad@sharif.edu
8 ابریشمی مقدم حمید
بازرس moghadam@eetd.kntu.ac.ir
9 ساجدی هدیه بازرس hhsajedi@ut.ac.irاعضای دوره چهارم هیات مدیره:

ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
1 سریانی محسن رئیس soryani@iust.ac.ir
2 کسایی شهره نایب رئیس skasaei@sharif.edu
3 اکبری زاده
غلامرضا هیات مدیره g.akbari@scu.ac.ir
4 امیری علی هیات مدیره a_amiri@znu.ac.ir
5 جم پور
مهدی خزانه دار jampour@icg.tugraz.at
6 ابراهیم پور کومله
حسین هیات مدیره ebrahimpour@kashanu.ac.ir
7 تقی زاده دهکردی مریم هیات مدیره maryam_td121@yahoo.com
8 محمودی ازناوه احمد
بازرس a_mahmoudi@sbu.ac.ir
9 حاجی اسمعیلی
مریم بازرس m.hajiesmaili@yahoo.co.uk
بازديد : 9184 بار
آخرین اخبار
   خبرخوان 

مجله انجمن

Upcoming Conferences--------------------------------------

دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران

--------------------------------------Computer Science Conference Search

Usc Computer Vision Conferences List

Wiki Call For Paper

IAPR Conference Schedule

Computer Vision Event List

IEEE Computer Society Conference Calendar

ISC - Conferences

Microsoft Academic Search


هدی سیستم

صفحه اصلي |  جستجو |  سوالات متداول |  معرفی به دوستان |  مدیر سایت

تمامي حقوق براي انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران محفوظ مي باشد.