بازدید کننده میهمان، خوش آمديد!      امروز 31 شهريور ماه ، 1396
 

اهداف انجمن

عضویت و همکاری

 اعضای هیات موسس و مديره


مجلات مرتبط

انجمن های مرتبط

 جستجو در کنفرانس ها


اساتيد و محققين

معرفي دانشجويان

اعضای جدید انجمن


آرشیو کنفرانس ها

شاخه های دانشجویی


واژه گزینی
مناسب ترین واژه معادل Periodogram چیست؟

دوره نما
دوره نگارنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء 2

 
اعضای هیات موسس و هیات مدیره
 

اعضای هیات موسس:

ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
1 آقايي زاده ظروفي رضا دانشيار دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه تهران zoroofi@ut.ac.ir
2 ابریشمی مقدم حمید دانشيار دانشکده مهندسي برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی moghadam@saba.kntu.ac.ir
3 سلطانیان زاده حمید استاد دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه تهران hszadeh@ut.ac.ir
4 فائز کریم استاد دانشکده مهندسي برق، دانشگاه امیر کبیر faez@aut.ac.ir
5 فتحی محمود دانشیار دانشکده مهندسي کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت mahfathy@iust.ac.ir
6 فاطمی زاده عمادالدین استادیار دانشکده مهندسي برق، دانشگاه صنعتی شریف fatemizadeh@sharif.edu
7 کبیر احسان اله استاد دانشکده فنی و مهندسي، دانشگاه تربیت مدرس kabir@modares.ac.ir
8 لوکس کارو استاد دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه تهران  lucas@ipm.ir
9 مشیری بهزاد استاد دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه تهران moshiri@ut.ac.ir
10 نجار اعرابی بابک دانشیار دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه تهران araabi@ut.ac.irاعضای دوره اول هیات مدیره:

ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
1 سلطانیان زاده حمید رئیس hszadeh@ut.ac.ir
2 ابریشمی مقدم حمید نایب رئیس moghadam@saba.kntu.ac.ir
3 معین محمد شهرام خزانه دار moin@itrc.ac.ir
4 خلیلی خلیل هیات مدیره kkhalili@birjand.ac.ir
5 جم زاد منصور هیات مدیره jamzad@sharif.edu
6 آقا گلزاده علی هیات مدیره aghagol@tabrizu.ac.ir
7 کنگرلو کاوه هیات مدیره kangarloo@iauctb.ac.ir
8 معلم پیمان بازرس p_moallem@eng.ui.ac.ir
9 حسین زاده غلامعلی بازرس Ghzadeh@ut.ac.irاعضای دوره دوم هیات مدیره:

ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
1 سلطانیان زاده حمید رئیس hszadeh@ut.ac.ir
2 ابریشمی مقدم حمید نایب رئیس moghadam@saba.kntu.ac.ir
3 فاطمی زاده عمادالدین خزانه دار fatemizadeh@sharif.edu
4 فتحی محمود هیات مدیره mahfathy@iust.ac.ir
5 سریانی محسن هیات مدیره soryani@iust.ac.ir
6 امیرفتاحی رسول هیات مدیره fattahi@cc.iut.ac.ir
7 کنگرلو کاوه هیات مدیره kangarloo@iauctb.ac.ir
8 موافقی امیر بازرس
9 کبیری پیمان بازرس peyman.kabiri@iust.ac.irاعضای دوره سوم هیات مدیره:

ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
1 سریانی محسن رئیس soryani@iust.ac.ir
2 ترکمنی آذر فرح نایب رئیس f-torkamani@sbu.ac.ir
3 نوریان سعید خزانه دار
saeednourian@gmail.com
4 موافقی امیر هیات مدیره
5 آسمانی
داوود هیات مدیره asemani@eetd.kntu.ac.ir
6 اکبری زاده
غلامرضا هیات مدیره g.akbari@scu.ac.ir
7 جم زاد
منصور هیات مدیره jamzad@sharif.edu
8 ابریشمی مقدم حمید
بازرس moghadam@eetd.kntu.ac.ir
9 ساجدی هدیه بازرس hhsajedi@ut.ac.irاعضای دوره چهارم هیات مدیره:

ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
1 سریانی محسن رئیس soryani@iust.ac.ir
2 کسایی شهره نایب رئیس skasaei@sharif.edu
3 جم پور مهدی خزانه دار jampour@icg.tugraz.at
4 اکبری زاده
غلامرضا هیات مدیره g.akbari@scu.ac.ir
5 امیری علی هیات مدیره a_amiri@znu.ac.ir
6 ابراهیم پور کومله
حسین هیات مدیره ebrahimpour@kashanu.ac.ir
7 تقی زاده دهکردی مریم هیات مدیره maryam_td121@yahoo.com
8 محمودی ازناوه احمد
بازرس a_mahmoudi@sbu.ac.ir
9 حاجی اسمعیلی
مریم بازرس m.hajiesmaili@yahoo.co.uk
بازديد : 9453 بار
آخرین اخبار
   خبرخوان 

مجله انجمن

Upcoming Conferences--------------------------------------

دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران

--------------------------------------Computer Science Conference Search

Usc Computer Vision Conferences List

Wiki Call For Paper

IAPR Conference Schedule

Computer Vision Event List

IEEE Computer Society Conference Calendar

ISC - Conferences

Microsoft Academic Search


هدی سیستم

صفحه اصلي |  جستجو |  سوالات متداول |  معرفی به دوستان |  مدیر سایت

تمامي حقوق براي انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران محفوظ مي باشد.